Meranie teploty

Infračervený teplomer je zariadenie na bezkontaktné meranie teploty pomocou snímania energie vyžiarenej povrchom meraného objektu.

Terminál

Terminál na meranie teploty a snímania tváre:

OET-213H-BTM32 meria teplotu na báze IR spektra s presnosťou do 0,3 °C. Rýchlosť vyhodnotenia je do 200 ms od pristúpenia k terminálu. Kapacita terminálu je uvádzaná výrobcom v počte 20 až 30 osôb za minútu Terminál vie detekovať rúšku a v prípade, že rúška nie je nasadená na tvári, terminál nepovolí vstup. Viac info v prezentácií.

Súbor na stiahnutie

XDV-DIS-K9

XDV-DIS-K9: je dezinfekčné zariadenie s infračerveným teplomerom výhody tohoto zaradenia je bezkontaktńa detekcia teploty + dezinfekcia rúk toto zariadenie meria s presnosťou ± 0,2°C. Vzdialenosť pri meraní je 5-10 cm. Zariadenie obsahuje displej s vysokým rozlíšením na ktorm sa zobrazuje teplota. Viac info v prezentácií.

Súbor na stiahnutie