SMART CITY

ZMLUVY

Zmluva o dielo zo dňa 09.11.2020

Dátum uzavretia: 09.11.2020

Dátum zverejnenia: 12.04.2021

Dátum účinnosti: 12.04.2021

Dátum uzavretia: 29.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.04.2021

Dátum účinnosti: 12.04.2021

Dátum uzavretia: 22.09.2022

Dátum zverejnenia: 13.06.2023

Dátum účinnosti: 13.06.2023

Dátum uzavretia: 28.10.2022

Dátum zverejnenia: 13.06.2023

Dátum účinnosti: 13.06.2023

VÝVOJOVÝ TÍM

Ing. Branislav Anwarzai - vývojar

Ing. Ivan Slaný - vývojar

Ing. Peter Šedivý - vývojar

Vladimír Staňo st. - technický pracovník

Vladimír Staňo ml. - technický pracovník

Mária Patúcová - projekt manažérka

Ing. Peter Kasanický - garant projektu

Ing. Andrea Julény - vývojar

Ing. Peter Sjekel - vývojar

NÁRAMOK PRVEJ POMOCI

VÝVOJOVÝ TÍM

Ing. Michal Brutovský - výskumný pracovník - odborný garant

Vladimír Staňo ml. - výskumný pracovník

Ing. Branislav Anwarzai - výskumný pracovník

Ing. Zuzana Juríková Martonová - odborný pracovník

Ing. Jana Špesová - odborný pracovník

SPOLUPRÁCA SO ŽILINSKOU UNIVERZITOU

ZMLUVY

Analytický modul dát verejnej správy

ZMLUVY

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum uzavretia: 13.06.2023

Dátum zverejnenia: 16.06.2023

Dátum účinnosti: 15.06.2023